email contact@lniarad.ro phone0257 253 968


 

     

În anul 1966 s-a înființat Liceul Industrial Arad cu profil construcții de mașini. În anul 1972 liceul asimilează Școala Profesională Arad, cu începuturi legate de Școala de Arte și Meserii, ce funcționa încă de la sfârșitul secolului al XVIII-lea. S-a construit astfel Grupul Școlar pentru Construcții de Mașini Arad, numit ulterior şi Liceul Industrial nr.2 Arad.

     Din 1994 numele unităţii devine  Grupul Școlar Industrial „Iuliu Maniu” Arad, din anul şcolar 2005-2006  denumirea se schimbă în Grupul Școlar „Iuliu Maniu” Arad, iar de la 1 septembrie 2012, denumirea se schimbă în Liceul Tehnologic „Iuliu Maniu” Arad.


     De-a lungul anilor, școala a pregatit elevi în specializările:

 • - mecanic mașini-unelte;
 • - prelucrător prin aşchiere;
 • - turnători;
 • - sculeri-matrițeri;
 • - electromecanici;
 • - mecanici motoare-termice;
 • - electronist-automatizări;
 • - electronist-birotică;
 • - electronist depanator radio tv;

     prin formele de școlarizare:

 • - liceu-curs de zi și seral;
 • - șc. postliceală; profesională;
 • - șc. de maiștri.

 

     După anul 1992, ponderea meseriilor în profil mecanic s-a redus datorită diminuării și căderii industriei constructoare de mașini, reducându-se astfel și forma de școlarizare prin școală profesională. Liceul a fost reprofilat în domeniile: electronică-tehnică de calcul; mecanică fină, informatică și profil teoretic: fizică-chimie și studiul intensiv al limbilor străine (engleză și franceză).

        În cei 50 ani de existență, Liceul „Iuliu Maniu" a dat 45 de promoții de absolvenți. O mare parte și-au continuat studiile în învățământul superior, într-o largă paletă de profesii, devenind ingineri, dintre care unii dețin funcții de conducere ca manageri în unități industriale. 


 La începutul anului şcolar 2016-2017, Liceul Tehnologic "Iuliu Maniu" a fuzionat cu Şcoala Gimnazială nr.5 sub titulatura de Liceul Naţional de Informatică Arad.

 

 

2018-2020

         

   

2017-2018

      

2016-2017