Timpul pentru Belle Tour

 


 

Avizier

Posturi vacante
Erasmus 2022
Comitetul parintilor
Cadre didactice
Diverse


 
 
 
 

Evaluare nationala

Ordin privind organizarea și desfășurarea EVALUĂRII NAȚIONALE - absolvenții clasei a VIII-a

 

Programe pentru EVALUAREA NAȚIONALĂ - absolvenții clasei a VIII-a

 

ÎN ZILELE DE EXAMEN

 

ACCESUL CANDIDAȚILOR ÎN

SĂLILE DE CLASĂ  SE VA FACE

ÎNTRE ORELE 800 - 830

AVÂND ASUPRA LOR STILOU/PIX CU

CERNEALĂ/PASTĂ DE CULOARE ALBASTRĂ 

ȘI CARTEA DE IDENTITATE SAU CERTIFICATUL DE NAȘTERE

 

 

 

 

 

ÎN ATENŢIA ELEVILOR DE CLASA a VIII-A:

*Extrase din OMEN 4793/31.08.2017*

ART 11 (1) Se interzice CANDIDAȚILOR LA EVALUAREA NAȚIONALĂ SĂ INTRODUCĂ ÎN SĂLILE DE EXAMEN GHIOZDANE, RUCSACURI, SACOȘE, POȘETE ȘI ALTE ASEMENEA, CANDIDAȚII AVÂND OBLIGAȚIA DE A LĂSA OBIECTELE MENȚIONATE ÎN SALA DE DEPOZITARE A OBIECTELOR PERSONALE STABILITĂ DE COMISIA DIN UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT/CENTRUL DE EXAMEN ÎN ACEST SCOP.

(2) cANDIDAȚII CARE REFUZĂ DEPOZITAREA OBIECTELOR MENȚIONATE LA ALIN. (1) ÎN SALA STABILITĂ DE COMISIE ÎN ACEST SCOP NU SUNT PRIMIȚI ÎN EXAMEN.

(3) SE INTERZICE CANDIDAȚILOR LA eVALUAREA nAȚIONALĂ SĂ AIBĂ, ÎN SĂLILE DE EXAMEN, ASUPRA LOR, ÎN OBIECTELE DE ÎMBRĂCĂMINTE SAU ÎNCĂLȚĂMINTE, ÎN PENARE ȘI ALTE ASEMENEA ORI ÎN BĂNCILE ÎN CARE SUNT AȘEZAȚI ÎN SĂLILE DE EXAMEN, ORICE FEL DE LUCRĂRI: MANUALE, CĂRȚI, DICȚIONARE, CULEGERI, FORMULARE, MEMORATOARE, NOTIȚE, ÎNSEMNĂRI, REZUMATE, CIORNE SAU LUCRĂRI ALE ALTOR CANDIDAȚI ETC., CARE AR PUTEA FI UTILIZATE PENTRU REZOLVAREA SUBIECTELOR.

(4) sE INTERZICE CANDIDAȚILOR SĂ AIBĂ, ÎN SĂLILE DE EXAMEN, ASUPRA LOR, ÎN OBIECTELE DE ÎMBRĂCĂMINTE SAU ÎNCĂLȚĂMINTE, ÎN PENARE ȘI ALTE ASEMENEA, SAU ÎN BĂNCILE ÎN CARE SUNT AȘEZAȚI ÎN SĂLILE DE EXAMEN, TELEFOANE MOBILE, CĂȘTI AUDIO, PRECUM ȘI ORICE MIJLOC ELECTRONIC DE CALCUL SAU DE COMUNICARE/CARE PERMITE CONECTAREA LA INTERNET/LA REȚELELE DE SOCIALIZARE, CARE AR PUTEA FI UTILIZATE PENTRU REZOLVAREA SUBIECTELOR, PENTRU EFECTUAREA CALCULELOR, PENTRU COMUNICARE CU ALȚI CANDIDAȚI/ASISTENȚI DIN UNITATEA/UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT/CENTRUL/CENTRELE DE EXAMEN SAU CU EXTERIORUL.

(5) sE INTERZICE CANDIDAȚILOR SĂ COMUNICE ÎNTRE EI SAU CU EXTERIORUL, SĂ COPIEZE, SĂ TRANSMITĂ MATERIALE CARE PERMIT COPIATUL SAU SĂ SCHIMBE ÎNTRE EI FOI DIN LUCRARE, CIORNE, NOTIȚE SAU ALTE MATERIALE CARE AR PUTEA FI UTILIZATE PENTRU REZOLVAREA SUBIECTELOR, PENTRU COMUNICARE ÎNTRE CANDIDAȚI SAU CU EXTERIORUL.

(6) ÎNCĂLCAREA REGULILOR MENȚIONATE LA ALIN (3)-(5) VA FI CONSIDERATĂ FRAUDĂ/TENTATIVĂ DE FRAUDĂ, IAR CANDIDAȚII RESPECTIVI VOR FI ELIMINAȚI DE LA PROBA RESPECTIVĂ, INDIFERENT DACĂ MATERIALELE/OBIECTELE INTERZISE AU FOST FOLOSITE SAU NU, INDIFERENT DACĂ AU FOST INTRODUSE DE ACEȘTIA ORI DE ALȚI CANDIDAȚI, DE CADRE DIDACTICE DIN COMISIE SAU DE ALTE PERSOANE ȘI INDIFERENT DACĂ EI AU PRIMIT ORI AU TRANSMIS MATERIALELE INTERZISE/CIORNELE/FOILE DIN LUCRĂRILE SCRISE.

(7) CANDIDAȚII ELIMINAȚI DE LA O PROBĂ PENTRU FRAUDĂ SAU TENTATIVĂ DE FRAUDĂ VOR PRIMI NOTA 1 (UNU) PE LUCRAREA SCRISĂ.

(8) ÎNAINTE DE ÎNCEPEREA PROBELOR, ASISTENȚII PREZINTĂ CANDIDAȚILOR PREVEDERILE METODOLOGICE LEGATE DE ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA CORECTĂ A EVALUĂRII NAȚIONALE ȘI PREVEDERILE ALIN. (1)-(7) ȘI LE SOLICITĂ SĂ PREDEA TOATE EVENTUALELE MATERIALE ȘI OBIECTE CARE, POTRIVIT REGLEMENTĂRILOR ÎN VIGOARE, SUNT INTERZISE ÎN SALA DE EXAMEN.

(9) DUPĂ PARCURGEREA PAȘILOR MENȚIONAȚI LA ALIN. (8), CANDIDAȚII VOR SEMNA UN PROCES VERBAL ÎN CARE SE REGĂSESC PREVEDERILE ALIN. (1)-(7) ȘI MENȚIUNEA CĂ ȘTIU CĂ NERESPECTAREA REGULILOR MENȚIONATE LA ALIN (3)-(5) ARE DREPT CONSECINȚĂ MĂSURILE MENȚIONATE LA ALIN. (6) ȘI (7).


 
lniarad.ro.ro CopyRight | All Rights Reserved Web Design & Hosting by Activ.NET
[ Acasa ] [ Despre noi ] [ Oferta educationala ] [ Resurse umane ] [ Galerie Foto ] [ Activitati diverse ] [ Informatii ] [ Contact ]