email contact@lniarad.ro phone0257 253 968

Contracte PNRR


 

Anunț începere implementare proiect

„Dotarea cu laborator inteligent a Liceului Național de Informatică Arad, din Municipiul Arad, Județ Arad

 

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

 

LICEUL NAŢIONAL DE INFORMATICĂ ARAD, în calitate de Beneficiar, anunță demararea proiectului LICEULUI NAȚIONAL DE INFORMATICĂ ARAD, din Municipiul Arad, Județ Arad”, cod proiect F-PNRR-SmartLabs-2023-1680, proiect finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ Pilonul VI. Politici pentru noua generație Componenta C15: Educație Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ.

Proiectul se desfășoară în perioada DECEMBRIE 2023 - IANUARIE 2025, valoarea totală a contractului de finanțare fiind de 295.134 lei, fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene - Următoarea Generație UE.

Obiectivul general al proiectului este Creșterea accesului la mijloace moderne de învățare pentru elevi și consolidarea competențelor digitale în utilizarea instrumentelor de tip „laborator inteligent” pentru cadrele didactice. Proiectul vizează de asemenea creșterea accesului la educație pentru grupurile vulnerabile și combaterea excluziunii sociale, absenteismului și abandonului școlar

 

Activitățile derulate în cadrul proiectului


     •     Achiziționarea de echipamente tehnologice (inclusiv mobilier ergonomic adaptat și integrat specific) pentru dezvoltarea unui laborator inteligent digital, (smartlab) conform OME nr. 3497/2022

     •     Achiziționarea de conținut educațional care va acoperi domenii din programa școlară și de software/licență cu specific educațional care să asigure distribuirea centralizată, în rețeaua locală, a materialelor didactice pe dispozitive

     •     Conectarea dispozitivelor din laboratorul inteligent la rețeaua de comunicații a unității de învățământ

     •     Instruirea cadrelor didactice pentru utilizarea echipamentelor aferente conceptului de laborator inteligent digital integrat prin 2 sesiuni de instruire

Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne contactați!


LICEUL NAŢIONAL DE INFORMATICĂ ARAD

Adresa: JUD. ARAD, MUN. ARAD, BLD. IULIU MANIU, NR.39-41

Telefon:0257253968

e-mail: lniarad@yahoo.com

Website: www.lniarad.ro

 

„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”